beltr

 

 

 

 

 

YARIŞMA KOŞULLARI :

1. Yarışma; tüm halkımıza ve amatör balıkçılara açıktır,

2. Mordoğan 1 nolu Balıkçı barınağı içinde, karadan ve kıyıya (açılmadan) bağlanmış tekneler üzerinden avlanılabilecektir

3. Yarışmada hedef balık Levrektir. Yakalanan balıklardan 30 cm’in altında olanlar değerlendirme dışı olacağından denize tekrar bırakılması sağlanacaktır

4. Yarışmada paragadi (paragat, parakat, parakete), ağ yasaktır. Bunların Harici iğne ile yapılmış bütün araçlar ve teknikler(olta-bırakma- kurşunsuz, zoka- atçek vb) kullanılabilir

5. Yarışmacılar Ayni anda 2 adet ten fazla olta kullanamazlar. Olta başına iğne sayısı altı (6) adedi geçemez. Her bir yapay yem, üzerindeki tüm donanımlarıyla 1 olta iğnesi eşdeğeri olarak değerlendirilir

6. Yarışmacılar kendi yemlerini kendileri temin etmek zorundadırlar. Yem cinsi konusunda sınırlama bulunmamaktadır

7. Yarışma 21 Aralık 2013 Cumartesi günü saat 21.00’de başlayacak, 22 Aralık Pazar günü saat 07.30’da son bulacaktır. Yarışma bitiş saatinde (07:30) oltaya takılmış olan balık çekilene kadar beklenir

8. Yarışmacılar tutulan balıkları muhafaza etmek için yanlarında uygun ölçülerde kova bulundurmak zorundadır. Tutulan balıkların yarışma sonunda canlı veya ölü olmaları, sonucu etkilemeyecektir

9. Yarışma şartnamesine uymayan yarışmacılar diskalifiye edilecektir. Avlanma sırasında kural dışı yapılacak hareketler gözlemciler tarafından, masa hakemlerine bildirilecektir

10. Yarışma süresince levrek harici tutulacak balıklar 3/2 nolu Amatör balıkçılığı düzenleyen tebliğ’e uygun olduğu taktirde yarışmacılar tarafından alıkonulabilir. Ancak yarışma dışı kabul edilecektir

11. Yarışma boyunca tutulacak balıklar için ön görülen 30 cm altı sınırlamasının dışındaki diğer hususlarda 3/2 nolu tebliğ hükümleri geçerlidir

12. Günlük limit olan 5 kg. ın aşılması durumunda tutanak hazırlanarak balıklar salınacaktır

13. Yarışmacılar tuttukları balıkları yarışmanın bitiminden sonra, masa hakemlerine teslim edecek, ağırlıkları ve boyları kaydedildikten sonra balıklar yarışmacıya iade edilecektir. Masa hakemlerince yapılacak puanlama neticesinde dereceye girenler belirlenerek ilan edilecektir

14. Ağırlıkların eşit olması durumunda boy uzunluğu dikkate alınır

15. Yarışmacılar yarışma dışından kimseden hiçbir yardım alamazlar, ancak diğer yarışmacılardan kepçe kakıç konusunda yardım alabilirler

16. Yarışmaya katılanlar yukarıdaki katılma koşullarını ve hakem kararlarını kabul etmiş sayılır

mordoğan

Here is the attachments of this Post

Etiketler: , , ,

BU İLETİYİ PAYLAŞ